บริษัท จักรพรรดิ อินดัสทรีส์ จำกัด (Jakrapat Industries Co., Ltd.)

โรงกลึง บ่อวิน, โรงกลึง ศรีราชา, โรงกลึง นิคมปิ่นทอง, งานตามแบบ บ่อวิน, งานเครื่องกล ชลบุรี, โรงกลึง ปลวกแดง, ซ่อมปรับปรุง เว่อร์เนียร์, งานเครื่องกล ชลบุรี, กลึง, กัด, ตัด, เจียร, Machining Part, Machine Shop in Chonburi, Lathe-Milling-CNC ภาคตะวันออก, งานโครงสร้าง, เชื่อมโลหะ ไฟฟ้า อาร์กอน Co2, ผลิตเครื่องมือช่าง, ชิ้นส่วนเครื่องกล, อะไหล่เครื่องจักร, ออกแบบชิ้นส่วน, ประกอบเครื่องจักร

Jakrapat Industries Co., Ltd.
Jakrapat Industries Co., Ltd.
Jakrapat Industries Co., Ltd.

นักศึกษาดูงานแลเยี่ยมชมโรงงาน

บางส่วนของเครื่องจักร และบรรยากาศโรงงาน


บริษัท จักรพรรดิ อินดัสทรีส์ จำกัด เราเป็นหนึ่งในโรงกลึงที่มีคุณภาพของจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักร และชิ้นส่วนประกอบต่างๆทุกประเภท ตามแบบงานของลูกค้า เช่น Shaft , Plate , Jig Fixture , Gear , Bush , Rack เป็นต้น ผลิตด้วยกรรมวิธี ตัด (Cut) , กลึง (Lathe) , ปาด (Milling) , เจียร (Grinding) ,CNC , EDM , Super Drill , งานเชื่อมประกอบทั้งเหล็กและสเตนเลส (ไฟฟ้า, CO2 , Argon)

กลึง (Lathe), กัด (Milling), ตัด (Cutting), เจียร (Grinding), งานโครงสร้าง เชื่อมโลหะ / ไฟฟ้า /อาร์กอน / Co2 (Welding), ผลิตเครื่องมือช่าง (Tooling), ชิ้นส่วนเครื่องกล (Mechanical Precision Part), อะไหล่เครื่องจักร (Spare Part), ออกแบบชิ้นส่วน / ประกอบเครื่องจักร (Machine Design), Punch-Die, Jig Fixture, Material Supply
Jakrapat Industries Co., Ltd.