บริษัท จักรพรรดิ อินดัสทรีส์ จำกัด (Jakrapat Industries Co., Ltd.)

    บริษัท จักรพรรดิ อินดัสทรีส์ จำกัด เราเป็นหนึ่งในโรงกลึงที่มีคุณภาพของจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักร และชิ้นส่วนประกอบต่างๆทุกประเภท ตามแบบงานของลูกค้า เช่น Shaft , Plate , Jig Fixture , Gear , Bush , Rack เป็นต้น ผลิตด้วยกรรมวิธี ตัด (Cut) , กลึง (Lathe) , ปาด (Milling) , เจียร (Grinding) ,CNC , EDM , Super Drill , งานเชื่อมประกอบทั้งเหล็ก และ สเตนเลส (ไฟฟ้า, Co2 , Argon)
กลึง (Lathe), กัด (Milling), ตัด (Cutting), เจียร (Grinding), งานโครงสร้าง เชื่อมโลหะ / ไฟฟ้า /อาร์กอน / Co2 (Welding), ผลิตเครื่องมือช่าง (Tooling), ชิ้นส่วนเครื่องกล (Mechanical Precision Part), อะไหล่เครื่องจักร (Spare Part), ออกแบบชิ้นส่วน / ประกอบเครื่องจักร (Machine Design), Punch-Die, Jig Fixture, Material Supply